DITA versus CCMS: een spiekbriefje

Men zegt wel eens: scheiden doet lijden.

Niets is minder waar.

Tenminste als het gaat om scheiding van inhoud, structuur en lay-out. Daar zijn wij fan van. En we staan daar niet alleen in: technische schrijvers met de nodige ervaring zijn het met ons eens.

Wij bekijken publishing en documentenbeheer als werken met aparte componenten, modulaire elementen, losse bouwstenen die we pas bij de publicatie weer samenvoegen tot 1 geheel. Waarom dat financieel én qua tijdswinst zo interessant is voor uw bedrijf, leest u in onze whitepaper.

Vandaag focussen we op 2 gekende systemen die op deze basis functioneren: CCMS en DITA.

Toegegeven, het eerste klinkt als een bureaucratisch orgaan uit de oude Sovjet-Unie, het tweede eerder als een Duitse karakterdanseres, maar laat dat geen argument zijn. Geen van beide beweringen kloppen;-)

Wat wel klopt, is:

  • CCMS staat voor Component Content Management System,
  • DITA betekent Darwin Information Typing Architecture,
  • sommigen halen CCMS en DITA door elkaar.

Op dit laatste aspect gaan we hier dieper in. Met een spiekbriefje om één en ander toe te lichten.tabel-verschil-DITA-CCMS-Lexitech

DITA: niet echt een stap vooruit

Laat dit duidelijk zijn: de DITA standaard vertrekt vanuit een heel interessant concept en maakt (onder meer) een onderscheid tussen content, functie en vormgeving. Maar op zich brengt ons dat geen stap vooruit.

Toch kennen we het probleem: bedrijven moeten met steeds minder personeel het hoofd bieden aan hogere eisen inzake processen (redactie, vertaling, kwaliteitscontrole …) en resultaten (meer content in meer variaties, meer media en meer talen).

Op een bepaald ogenblik kunt u deze uitdagingen niet meer de baas.

Gevolg: er ontstaan extra kosten, de tijdsdruk stijgt, kwaliteitsproblemen zijn alsmaar moeilijker op te lossen … En dat allemaal terwijl de toegenomen complexiteit steeds efficiëntere en betrouwbaardere processen en normen vereist om het hoofd te bieden aan de kwaliteitseisen van uw klanten, zoals uniforme terminologie, consistente stijl en correct gelokaliseerde informatie.

Zonder krachtige software is DITA een non-starter. Een CCMS daarentegen is het antwoord.

Hoe maakt uw CCMS het verschil in de praktijk?

Wat mag u van een CCMS verwachten?

  • Gemakkelijk beheer van technische content in meerdere versies, meerdere varianten en meerdere talen.
  • Alle informatie wordt centraal beheerd: gedaan met gegevens telkens opnieuw apart dupliceren, en met bijhorende inconsistenties.
  • Een efficiënt vertaalproces.
  • Automatisering van workflows, met name inzake kwaliteitscontrole en publicatie.
  • Publicatie in verschillende media, ook de meest recente en actuele zoals video..

Doe zoals Bosch, Siemens, MAN, Bentley, Geberit, Roche, Triumph en vele andere ondernemingen en geniet ook van de voordelen van een CCMS!

Contacteer ons voor een demo, een presentatie of een offerte op maat van uw organisatie.

Comments are closed for this post.