MVO

In ons doen en laten denken we aan onze cliënten en aan onze collega’s maar ook aan onze omgeving en aan het milieu.

Collega’s

Het welzijn van onze collega’s is onze eerste bekommernis. We willen dat ze op persoonlijk en professioneel vlak kunnen groeien en we moedigen hun initiatieven in die zin zoveel mogelijk aan.

Ethisch handelen

We zijn fair tegenover collega’s, cliënten en dienstverleners: freelancers en leveranciers. We zoeken steeds naar manieren om onze processen te verbeteren om de best mogelijke kwaliteit aan de beste prijs te leveren.

Milieu

Verschillende initiatieven hebben tot doel onze impact op het milieu te beperken:

  • Omdat onze kantoren goed bereikbaar zijn, pendelen we met het openbaar vervoer of met de fiets.
  • Telewerken is een andere manier om de verplaatsingen tot een minimum te herleiden. De helft van onze collega’s telewerkt ten minste twee dagen per week.
  • We scheiden ons afval en zijn zuinig wat betreft papier en verpakking.

Leefbaarheid van Lexitech

Lexitech werd gesticht in 1976 en al sinds het begin vertoonden inkomsten en rendabiliteit een grote stabiliteit. Er zijn geen schulden en er wordt steeds een netto kasreserve aangehouden. We gaan er van uit dat een voorzichtige maar ambitieuze groei van Lexitech zal bijdragen aan het succes en het welzijn van alle stakeholders (cliënten, freelancers en collega’s).

Freelancers

We delen onze belangen, maar ook onze waarden met onze partners. We vragen dat onze freelance vertalers onze mvo-principes onderschrijven.

“Bij Lexitech nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heel ernstig”