Vertrouwelijkheid

U mag erop rekenen dat we de inhoud van alle documenten die u aan ons toevertrouwt, met de nodige discretie behandelen.

Als dat wenselijk is, zorgen we dat alle medewerkers die aan uw project werken, een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.

… U mag dus op twee oren slapen …

“Wat we bij Lexitech doen, blijft binnen Lexitech”