Vertaal de inhoud van uw website!

Waarom de inhoud van uw website vertalen?

De vertaling van uw web content is een investering die veel kan opleveren. U verbetert er niet alleen de zichtbaarheid van uw website in de voornaamste zoekmachines mee, een professioneel vertaalde website zal er ook voor zorgen dat uw bedrijf er betrouwbaarder en professioneler uitziet. Digitale media en uw website kunnen helpen om met zeer beperkte kosten een wereldwijd publiek te bereiken.

Wist u dat uw doelpubliek in zijn eigen taal wenst te worden aangesproken? Het bureau Common Sense Advisory heeft onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat klanten het appreciëren om in hun eigen taal te worden benaderd. Maar denk eraan: uw publiek is niet enkel beperkt tot uw klanten. Ook andere stakeholders zullen het op prijs stellen om in hun eigen taal met u in contact te kunnen treden (bron).

Hoewel het duidelijk is dat de vertaling van uw website en meertalige communicatie vooral zin hebben in het domein van de e-commerce, is het ook belangrijk te weten dat alle grote zoekmachines de inhoud van uw website kunnen indexeren en weergeven per taal: potentiële consumenten die in hun voorkeurstaal naar uw producten of diensten zoeken, zullen uw website mislopen indien die niet beschikbaar is in hun taal.
Tegelijk kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf een stapje voor heeft in de aanwerving van nieuwe werknemers of de zoektocht naar dienstverleners indien u al deze potentiële stakeholders in hun eigen taal aanspreekt.
Zelfs de interne communicatie met uw werknemers, bijvoorbeeld online via uw intranet of nieuwsbrieven, moet meertalig zijn, zodat iedereen in zijn eigen taal mee is.

De vijf stappen voor de vertaling van uw website

Net zoals voor elk ander project is de voorbereiding cruciaal, en dit geldt zeker ook wanneer u werk wilt maken van de vertaling van uw website.
Hieronder vindt u vijf stappen die nodig zijn voor de vertaling en lokalisatie van uw website:

1. Plan vooraf

Het planningsproces kan in drie stappen worden opgesplitst:

Voer wat opzoekingswerk uit: begrijp de cultuur van de markten die u wilt benaderen
Wanneer u nieuwe markten wilt aanboren, moet u eerst de cultuur van die markten trachten te begrijpen. Uw boodschap, merk en imago moeten geschikt zijn en desnoods worden aangepast voor de nieuwe markten waar u uw oog op hebt laten vallen.
De gebruikte stijl in de originele taal voor uw thuismarkt kan sterk verschillen van de vereiste stijl voor een nieuwe markt. Als dat zo is, moeten de noodzakelijke veranderingen worden doorgevoerd.

Stel uw team samen
Net zoals vele andere bedrijven creëert u constant inhoud. U moet ervoor zorgen dat er een ononderbroken keten bestaat voor de creatie, vertaling, lokalisatie en publicatie van die inhoud. Dit is een activiteit op lange termijn, en alle betrokken partijen moeten hun rol in het proces begrijpen.

Leg uw doelstellingen vast
Voordat u de content van uw website gaat vertalen, moet u duidelijk bepalen wat u wenst te bereiken met de vertaling. Hieronder een paar voorbeelden:
• meer bezoekers naar uw website lokken;
• de zichtbaarheid van uw merk vergroten in een of meer nieuwe markten;
• de verkoopcijfers in een markt opkrikken.
Door deze stappen op voorhand uit te voeren, kunt u er zeker van zijn dat iedereen zich voor hetzelfde doel inzet.

2. Creëer een ontwerp dat klaar is voor vertaling

Het ontwerp van uw website moet rekening houden met een aantal kenmerken die een vertaling en vooral de lokalisatie mogelijk maken. Sommige talen vergen meer tekens dan andere: Duitse teksten bijvoorbeeld nemen doorgaans 25% meer plaats in dan Engelse. Andere talen hebben hun eigen bijzonderheden: sommige Slavische en vele oosterse talen hebben hun eigen alfabet, en sommige talen, zoals het Arabisch en het Hebreeuws, worden van rechts naar links geschreven in plaats van van links naar rechts.
Bepaalde noteringen, zoals afmetingen, datums en munteenheden, worden vaak automatisch gegenereerd, los van de inhoud; denk bijvoorbeeld aan de datum van de aanmaak of de laatste wijziging van een document. Uw website moet die eenheden kunnen weergeven in het lokale formaat van uw doelpubliek.
Een andere factor waar uw ontwerp rekening mee moet houden is de mogelijkheid om gelokaliseerde metadata te verwerken, zoals url’s (Uniform Resource Locators), de titels van webpagina’s die in de titelzone van uw browser verschijnen, en de namen en alternatieve teksten van afbeeldingen. Deze elementen worden vaak over het hoofd gezien, zowel tijdens de analyse van de conformiteit van uw ontwerp met de huidige standaarden voor webdesign als bij de vertaling zelf. Dit heeft een negatieve impact op het vermogen van uw website om ontdekt te worden.

3. Definieer de workflow voor de content

De lokalisatie en vertaling van uw website is een continu proces: er wordt inhoud gecreëerd, er worden updates uitgevoerd en mededelingen verspreid. U zult moeten beslissen of de nieuwe of bijgewerkte inhoud bestemd is voor al uw markten of slechts een selectie daarvan, en u moet ervoor zorgen dat u dezelfde informatie op hetzelfde tijdstip publiceert voor alle relevante markten. Dit vereist een efficiënt proces waarbij de tijd tussen de creatie en de publicatie van uw inhoud zo kort mogelijk wordt gehouden.
Denk eraan: de lokalisatie en vertaling van uw website is een marathon, geen sprint!

4. Leg uw KPI’s vast

Bij het beheer van uw web content moet u KPI’s vastleggen om de effectiviteit van de vertaling en lokalisatie van uw website te controleren. Wat zijn uw doelstellingen, wat wilt u precies bereiken en welke indicatoren wilt u meten? Hieronder een paar ideeën:
– aantal bezoekers, opgesplitst per taal of markt;
– verkoopcijfers van uw gelokaliseerde website;
– marktaandeel van elke doelmarkt, gekoppeld aan de klanttevredenheid.
De mogelijkheden zijn eindeloos, dus het is belangrijk dat u precies focust op de punten die u in de loop der tijd wilt meten. Als u over nauwkeurige informatie beschikt, kunt u nagaan wat werkt en wat niet, en desnoods corrigerende maatregelen treffen.

5. Definieer het vertaal- en lokalisatieproces

Bij de bepaling van het vertaal- en lokalisatieproces voor uw website moet u de volgende punten in acht nemen:
– De voor- en nadelen van Google Translate/DeepL afwegen tegen die van een menselijke vertaling
– De toon van uw bedrijf vinden in de vreemde taal
– Rekening houden met Search Engine Optimisation (SEO)
– Meta content opnemen

De voor- en nadelen van Google Translate/DeepL afwegen tegen die van een menselijke vertaling

Het proces voor de vertaling van een website kan gaan van een arbeidsintensieve, menselijke vertaling uitgevoerd door een professioneel vertaler enerzijds tot een automatische vertaling, zonder enige revisie, door een vertaalmachine zoals Google Translate of DeepL anderzijds. Tussen deze uitersten liggen heel wat combinaties van oplossingen.
De keuze van de meest efficiënte methode voor de vertaling en lokalisatie van uw website zal afhangen van het type content, het doelpubliek en de frequentie van de updates. Het spreekt voor zich dat de vertaling van content die slechts een paar uur zichtbaar zal zijn niet dezelfde behandeling zal krijgen als die van bijvoorbeeld een landing page of andere teksten die vele jaren ongewijzigd zullen blijven. Uw partner voor vertaaldiensten kan u in dit domein adviseren.

De toon van uw bedrijf vinden in de vreemde taal

U moet ervoor zorgen dat uw vertaalde web content de juiste toon weet te vinden. Vaak zal uw vertaalde website worden ingezet op een markt waar u minder sterk staat dan op uw thuismarkt. Daarom moet u nagaan of de toon die u op uw thuismarkt gebruikt, past bij de nieuwe markt die u wilt benaderen, en u zult een stijlgids moeten ontwikkelen, waarin u bepaalt welke indruk u wilt maken en hoe u deze nieuwe markten wilt aanspreken in termen van cultuur en taal.
Rekening houden met Search Engine Optimisation (SEO)
Search Engine Optimisation (SEO) is niet alleen belangrijk voor de inhoud die u voor uw thuismarkt creëert; u moet daarom investeren in meertalige SEO. Als u aandacht besteedt aan de trefwoorden die regelmatig worden gebruikt op uw thuismarkt, moet u hetzelfde doen voor de trefwoorden voor uw doelmarkt. Consumenten in Nederland hebben bijvoorbeeld niet noodzakelijk dezelfde gevoeligheden als Nederlandstalige consumenten in België. Met andere woorden: let op de taalvarianten.
Bovendien evolueren trefwoorden voortdurend en moeten ze regelmatig worden bijgewerkt. Het onderzoek naar trefwoorden is een doorlopend proces, niet enkel een voorbereidende stap.

Meta content opnemen

Het vertaal- en lokalisatieproces moet ook rekening houden met de analyse, vertaling en lokalisatie van de meta content. Meta content is informatie op uw website die niet zichtbaar is voor bezoekers maar die wordt opgemerkt door zoekmachines; het kan bijvoorbeeld gaan om de beschrijving van een webpagina of de structuur van uw website. Deze elementen kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien tijdens het vertaal- en lokalisatieproces, en het is dus belangrijk om er vanaf het begin rekening mee te houden.

Lokalisatie van websites: belangrijke technische aspecten

Naast de taalkundige aspecten die hierboven werden beschreven, zijn er ook een aantal technische elementen die een rol spelen bij de ontwikkeling van een meertalige website.
Het eerste en belangrijkste punt is dat u een web content management system (WCMS) gebruikt dat meertaligheid ondersteunt! Vermijd het gebruik van afzonderlijke specifieke of virtuele webhostingvoorzieningen voor elke doelmarkt; dit zal niet alleen tot hogere hostingkosten leiden maar ook het beheer van uw web content compliceren. Gelukkig bieden heel wat populaire WCMS zoals WordPress of Drupal ondersteuning voor meerdere talen op één plek, hetzij standaard, hetzij door toevoeging van een plug-in.
Nadat u uw favoriete WCMS hebt gekozen en inhoud hebt toegevoegd in de taal van uw thuismarkt, zult u het volgende probleem moeten aanpakken: hoe kunt u de webinhoud van de backend van uw WCMS aan uw leverancier van lokalisatiediensten bezorgen? En hoe voert u de vertaling opnieuw in de backend van uw WCMS in? We bespreken hieronder een aantal methodes:

De knip- en plakmethode

Op het eerste gezicht lijkt de meest eenvoudige oplossing erin te bestaan de inhoud van de backend van uw WCMS in een Word-document te plakken en dat document dan te laten vertalen. Na de vertaling wordt de inhoud opnieuw van het Word-document gekopieerd en op de juiste locatie geplakt in de backend van uw WCMS.

Hoewel dit een eenvoudige oplossing lijkt, is het niet de meest efficiënte, om verschillende redenen:
1. Ze neemt veel tijd in beslag
Hoewel de inhoud in de frontend kan worden weergegeven als volledige, lange pagina’s, kan hij in de backend worden opgesplitst in honderden kleine stukjes. Het kan uren of zelfs dagen duren als u twee keer door al deze inhoud moet navigeren, een keer om de inhoud eruit te halen en dan nog een keer om de vertaling in te voeren.
2. Er bestaat een risico dat inhoud wordt vergeten
Indien uw inhoud in honderden stukjes gefragmenteerd is, is het gemakkelijk om iets te vergeten wanneer u de inhoud ophaalt of de vertaling invoert.
3. De opmaak kan verloren gaan
Meestal zal de inhoud in de backend van uw WCMS opgemaakte tekens of paragrafen bevatten: woorden in het vet of cursief, genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens, stijlen voor koppen. Dergelijke kenmerken kunnen verloren gaan bij het knippen en plakken en zullen hersteld moeten worden in de vertaling.
4. Het risico op beschadiging van de vertaalde tekst neemt toe
Bepaalde speciale tekens in Centraal-Europese talen kunnen er goed uitzien in een Word-document maar na het knippen en plakken kunnen ze gecorrumpeerd worden in de backend van uw WCMS.

Een WCMS met export- en importfunctie gebruiken

Een betere oplossing bestaat erin het proces zoveel mogelijk te automatiseren om ervoor te zorgen dat manuele interventies tot een absoluut minimum beperkt worden, bijvoorbeeld door een WCMS met een export- en importfunctie te gebruiken. Doorgaans kan een WCMS inhoud exporteren in een gestructureerd formaat zoals .csv of .xlsx.
Deze formaten kunnen gemakkelijk worden verwerkt door de standaard vertaalhulpmiddelen van het vertaalbureau waarmee u zult samenwerken. Zo ontvangt u uw vertalingen in hetzelfde formaat, waarna ze gemakkelijk weer in uw WCMS geïmporteerd kunnen worden. Op deze manier lost u meteen de twee eerste problemen op: er wordt geen tijd verloren, en het risico dat stukken tekst worden vergeten, neemt sterk af.

Een plug-in gebruiken

U kunt nog een stap verder gaan: er bestaan plug-ins die de functies van de backend in uw WCMS uitbreiden met een vertaalbeheersysteem. De TMGMT-module  bijvoorbeeld breidt Drupal met een dergelijke functie uit, en de WPML-plug-in  doet hetzelfde voor WordPress.
Met deze oplossingen worden ook de laatste twee problemen van de baan geholpen: u zult de vertaalstatus van uw content kunnen bekijken, in een weergave naast de te vertalen items zelf of in een dashboard met een overzicht van alle elementen en hun vertaalstatus. U zult ook kunnen zien wanneer inhoud werd bijgewerkt: het systeem zal u dan vertellen dat de vertaling verouderd is. Deze systemen maken doorgaans een export mogelijk het in .xliff-formaat (= XML localisation interchange file format), dat u naar uw vertaalpartner kunt sturen. Dit formaat verzekert dat al de opmaak van uw inhoud wordt behouden en dat de tekens niet onleesbaar worden.

Het vertaalbeheersysteem van uw WCMS verbinden met het businessmanagementsysteem van uw vertaalpartner
Een vertaalpartner kiezen met een systeem dat verbinding kan maken met het uwe
De meest volledige oplossing bestaat erin het vertaalbeheersysteem van uw WCMS te verbinden met het businessmanagementsysteem van uw vertaalpartner, via de API’s van beide systemen. Deze integratie zal u de mogelijkheid bieden om content naar uw vertaalpartner te sturen met één eenvoudige muisklik, zonder dat u hem hoeft te exporteren en bij te voegen bij een e-mail. Uw vertaalaanvraag zal onmiddellijk worden aangemaakt in het systeem van uw vertaalpartner, en de status van uw vertaling in zijn systeem kan worden gesynchroniseerd met de status in de component voor het vertaalbeheer in uw WCMS. Dit systeem vormt het neusje van de zalm voor het vertalen en lokaliseren van websites: op deze manier kunt in één enkel systeem (uw WCMS) inhoud aanmaken, vertalingen beheren en met uw vertaalpartner communiceren.

Vertaling van websites met behulp van een vertaalproxy

Er kunnen verschillende redenen bestaan waarom u de vertaling van uw web content niet wilt of kunt opnemen in uw WCMS:
• Uw WCMS biedt geen ondersteuning voor meertaligheid of heeft geen export- en importfunctie, en u wilt geen tijd verspillen met knippen en plakken.
• U wilt de initiële respons van een nieuwe markt op uw vertaalde inhoud testen, alvorens te investeren in de volledige integratie van deze vertalingen in uw WCMS.
• U wilt uw hoofdwebsite niet blootstellen aan verkeer van een nieuwe markt, wegens veiligheids- of prestatierisico’s.
Gelukkig bestaat er een oplossing: vraag aan uw vertaalbureau om een vertaalproxy in te stellen. Dankzij gespecialiseerde software zullen alle pagina’s van uw website doorzocht worden zodat te vertalen inhoud kan worden opgespoord. De vertaling van de inhoud kan op voorhand gebeuren door een menselijke vertaler, waarna ze wordt opgeslagen in een database, een zogenaamd vertaalgeheugen; ofwel wordt de vertaling automatisch geproduceerd door een vertaalmachine zoals Google Translate of DeepL.
Wanneer een bezoeker een verzoek indient om de inhoud van uw voornaamste website in een andere taal te bekijken, wordt zijn verzoek naar een vertaalproxy gestuurd, die dan de gevraagde pagina aan de bezoeker toont. Daarbij wordt de brontaal volledig vervangen door de vertaling, hetzij met menselijke vertalingen afkomstig van een vertaaldatabase, hetzij met automatische vertalingen gemaakt door een vertaalmachine.
De gespecialiseerde vertaalproxysoftware zal ook regelmatig de pagina’s van uw website doorzoeken om nieuwe inhoud op te sporen en die voor vertaling naar uw vertaalpartner te sturen. Zo zal het vertaalgeheugen altijd de vertalingen van al uw content bevatten. Om de gewoonlijk korte tijdsspanne tussen de ontdekking van nieuwe inhoud en de menselijke vertaling te overbruggen, kan uw vertaalpartner een combinatie aanbieden met een vertaalgeheugen voor reeds vertaalde inhoud en een machinevertaling voor nieuwe inhoud. Kies uw vertaalbureau zorgvuldig uit: de meeste leveranciers kunnen professionele vertaaldiensten aanbieden, uitgevoerd door een professionele vertaler of door een generische vertaalmachine zoals Google Translate, maar de meer ervaren bureaus kunnen een machine ontwikkelen die gebaseerd is op uw content.
Een vertaalproxy is een snelle en voordelige manier om uw content ter beschikking te stellen van een nieuwe markt, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over prestatie- of veiligheidsproblemen op de hoofdserver die u voor uw gevestigde markten gebruikt.

Lokalisatie van websites: andere tips en trucs

We hebben het in dit artikel gehad over de taalkundige en technische workflow. Nu zou ik willen afsluiten met nog drie andere tips die, hoewel ze belangrijk zijn, vaak vergeten worden.
1. Er woedt een heel debat over wat de beste manier is om de doeltaal weer te geven in de url van de gelokaliseerde website: voegt u best een subsectie van uw website toe (www.domein.com/fr/) of een subdomein (fr.domein.com)? Beide manieren hebben hun voor- en nadelen, maar de beste optie is om elke doellocatie zijn eigen domein te geven: dus bijvoorbeeld www.domein.com voor uw globale website, en www.domein.fr voor uw website voor de Franse markt.
2. Controleer uw volledige website! En doe dat niet alleen vóór de vertaling, om na te gaan of alle interne en externe links werken, of de formulieren en knoppen doen wat ze moeten, en om te verifiëren of uw inhoud vrij van fouten is, maar ook na de vertaling; controleer dan of de vertaalde pagina’s volledig functioneel zijn en zoek naar de laatste stukjes inhoud die niet vertaald zijn. Zelfs de beste WCMS zijn beperkt door ontwerpers die niet anders konden dan een streng tekst in een hard-code te plaatsen, in plaats van deze toegankelijk te maken via de backend van uw WCMS.
3. Een website is een levend wezen: er wordt voortdurend nieuwe content toegevoegd. Hoewel uw vertaalpartner met u zal samenwerken om een workflow te organiseren waarmee nieuwe elementen zo snel mogelijk vertaald raken, mag u niet de fout maken om nog niet vertaalde content aan uw anderstalige doelmarkten voor te schotelen. Een webpagina in verschillende talen zorgt niet alleen voor een slordige indruk bij uw bezoekers, ze leidt ook tot een lagere ranking in de meeste zoekmachines.
Bent u klaar om een project voor de vertaling van uw website te bespreken met Lexitech? Neem dan contact op met ons en ontdek ons gamma vertaaldiensten voor websites.