Vooral technische content is een uitdaging

Povere of onbruikbare communicatie kan uw klanttevredenheid fnuiken. Het gebruik van de juiste termen, met precisie en consistentie, is cruciaal voor de kwaliteit en de bruikbaarheid van uw content, en des te meer voor technische content. Hoe technischer en ingewikkelder de materie, des te belangrijker terminologiebeheer wordt, zeker als u uw content ook laat vertalen.

Uw sector heeft waarschijnlijk eigen vakterminologie (financiën, recht, bouw, IT …).

Of misschien wilt u uw bedrijfseigen terminologie laten vastleggen. Dat is een uitstekende manier om uw producten te onderscheiden van de concurrentie en eigen termen te geven aan bepaalde kenmerken van uw product. Waarschijnlijk vermijdt u ook liever bepaalde woorden omdat ze verwarrend zijn of afleiden van de kwaliteit van uw aanbod.

Wat u ook precies wenst, we zijn thuis in uw terminologie.

Maak terminologielijsten

Onze processen en technologieën helpen u daarbij. We pakken dat stapsgewijs aan.

  • We extraheren terminologie uit bestaande content.
  • We leggen u de terminologielijsten voor.
  • Pas dan gaan we over tot vertaling en goedkeuring.

U merkt het snel: als u deze termen frequent gebruikt, verloopt het schrijfproces sneller en nauwkeuriger, en stijgt de productiviteit omdat er minder verwarring en vragen rijzen. Maar dat is lang niet alles …

Bent u vertrouwd met de term vertaalgeheugen? Dat is een database die al uw eerder uitgevoerde vertalingen opslaat en die specifieke woorden, zinnen en teksten automatisch weer oproept en hergebruikt. Strikt terminologiebeheer draagt bij tot een optimaal gebruik van die vertaalgeheugentechnologie. Onze ervaring is dat klanten 25 tot 30% op hun vertaalwerk besparen als we de terminologie bij de bron beheren. Tot zover het directe voordeel.

En het indirecte voordeel? Tevreden klanten, en dat is natuurlijk net zo belangrijk.

Nog meer overtuigende cijfers? Bij Lexitech beschikken we over een uitgebreide financiële terminologiebank (150 000 termen in het Frans, Nederlands, Engels en Duits) die een grote toegevoegde waarde betekent voor onze financiële en juridische vertalingen.

Meer weten over de meerwaarde van de juiste terminologie?