Vertaalbureau vertalingen: waarom?

Een vertaalbureau nodig? Veel bedrijven en instellingen communiceren in verschillende talen: hun klanten, prospects en stakeholders zitten in verschillende landen en willen liefst in hun eigen taal met uw bedrijf of instelling kunnen communiceren. Terzelfdertijd groeit het volume content gestaag: de communicatie is niet langer beperkt tot alleen handboeken en brochures maar ook de sociale media vereisen een bijna continue stroom aan content om de band met het doelpubliek levendig te houden. Bovendien is vertaling nodig voor heel wat andere documentatie: jaarverslagen, contracten, communicatie inzake human resources, waarvan u meestal een vertaling nodig heeft simpelweg omdat u geen keuze heeft. Uw vertaalbureau is de ideale partner om de stroom aan meertalige content efficiënt te beheren maar er zijn inderdaad verschillende manier om dit aan te pakken:

Zelf vertalen

Wellicht spreekt u één of twee vreemde talen en misschien beheerst u die meer dan behoorlijk. Alleen, kunt u zelf de kwaliteit van een moedertaalspreker behalen, en vooral, kunt u dat doen zonder tijdverlies? Een vertaling Nederlands Frans of een vertaling Nederlands Engels? Zelfs voor een korte e-mail zult u merken dat nog een laatste revisie door een moedertaalspreker nodig is om de juiste toon te behalen. Ook wanneer u zelf een tekst opstelt in de taal die niet uw moedertaal is (en dikwijls is dat het Engels) merken we dat een moedertaalspreker best nog de laatste hand aan de  tekst legt om de juiste (en goede) indruk te maken. U merkt het: er zijn niet veel redenen om zelf de vertaling te willen doen. U stelt een verdienstelijk document op in uw moedertaal, maar de vertaling doet de kwaliteit van uw werk in feite te niet.

DeepL translator of Google Translate

DeepL vertaler en Google translate zijn tools die laatste jaren heel wat opgang maken. Het gaat om zogenoemde neurale machinevertaling. Die werken op basis van gigantische datasets. In heel veel gevallen kunnen DeepL translator en Google vertaling op heel korte tijd en, laat ons eerlijk zijn, voor een heel klein budget heel wat vertaalwerk voor mekaar krijgen. Soms gebeurt dat met heel goed resultaat, soms laat dat resultaat te wensen over en de onvoorspelbaarheid daarvan is tot nader order het grootste probleem van die tools. Eigenlijk heeft u met DeepL translator en Google vertaling hetzelfde probleem als bij zelf vertalen: ja, er is al een goed begin gemaakt maar voor de afwerking zal een professional moeten tussenkomen. U wilt een betrouwbare vertaling, niet een tekst die bij benadering de inhoud en de geest van de brontekst weergeeft met dan als eventueel nog een paar grove fouten die op de meest onvoorspelbare manier en onvoorspelbare plaatsen opduiken. Ten slotte zijn de teksten die u in DeepL vertaling of Google Translate vertaalt vanaf dat moment publieke informatie. Wees voorzichtig met vertrouwelijke informatie: vertalingen van contracten of financiële informatie kun je best niet online vertalen!

Ik ken wel iemand

Misschien wilt u voor uw vertaling een vertaler zoeken en een beroep doen op iemand die zelf taalkundige is of zijn talen uitstekend beheerst. Voor een occasionele taak kan dat wellicht geen kwaad alleen zult u dan waarschijnlijk niet het geluk hebben met een moedertaalspreker te werken. Uw vriend zal vertalen naar een taal die hij beheerst maar niet die noodzakelijk zijn moedertaal is en de kwaliteit van de vertaling zal daar wellicht onder lijden. Een Franse tekst vertalen naar het Nederlands is dan OK maar wellicht wil u een vertaling naar het Frans… Ook voor de kwaliteitscontrole zal uw vriend een expert erbij moeten halen… 

Een freelancer vertaalt

Een freelance vertaler werkt meestal in 1 of 2 talencombinaties en kan zeker goede kwaliteit afleveren in één of twee combinaties die hij naar zijn moedertaal vertaalt en dan nog enkel vanuit de talen die de vertaler in detail gestudeerd heeft. Vertaling Nederlands Frans en Engels Frans zijn typische voorbeelden. Overigens, veel vertaalbureaus waaronder Lexitech eisen gewoonweg dat vertalers alleen naar hun moedertaal vertalen. De kwaliteit van de vertaling van de freelancers zou a priori zeer goed moeten zijn alleen is hij beperkt in het volume dat hij aankan, en die beperking geldt ook voor de talencombinaties die hij de baas kan.

Meertalig vertaalbureau vertaalt

Een meertalig vertaalbureau kan een volledig dienstenpakket aanbieden. Dat meertalige vertaalbureau biedt niet alleen vertaaldiensten van hoge kwaliteit in een groot aantal talen: vertalingen naar meer bekende talen zoals vertalingen Frans Spaans of vertalingen Hongaars Nederlands maar ook meer ‘exotische’ combinaties zoals vertalingen Nederlands Turks of vertalingen Frans Chinees zijn standaard. Naast de meertaligheid biedt een meertalig vertaalbureau ook nog een heel aantal andere diensten aan voor hun meertalige professionele communicatie: desktop publishing, tolken, internationale en meertalige SEO. Met dat volledig dienstenpakket kunt u volledig bediend worden vooral uw meertalige noden. U hoeft geen beroep te doen op een groot aantal bedrijven en u kunt het aantal business relaties tot een minimum houden. De dienstverlening gaat verder: wil je je website vertalen? Wilt u contracten laten vertalen? Wilt u tekst vertalen uit weinig voorkomende formaten of heeft u legacy documenten die bijvoorbeeld alleen in pdf beschikbaar zijn? Heeft u content zoals forums of tweets die zeer snel en in een groot volume moet vertaald worden? Heeft u handboeken of instructieboekjes waar de precisie van terminologie een grote rol spelen? Moet uw vertaalbureau urgent vertalen in verschillende documenten, heeft u een beëdigde vertaling nodig? Juridische vertalingen of technische vertalingen of nog medische vertalingen? Voor al die vragen heeft uw vertaalbureau een antwoord: ze beschikken over de aangepaste infrastructuur en over een gespecialiseerd en ervaren team, zowel intern als met partners om op de meest ingewikkelde vragen een antwoord te kunnen formuleren.

Vertaalbureau en machinevertaling

Machinevertaling is een goed voorbeeld van hoe een meertalig vertaalbureau die bijkomende diensten kan verlenen. Machinevertalingen, of ze nu statistisch dan wel neuraal zijn, functioneren op basis van een grote database aan tweetalige teksten. Dat is hun grote sterkte maar daarin ligt ook hun grote beperking. Op het moment dat uw content door de machine niet herkend kan worden zal de machine of wel fout vertalen of helemaal niet vertalen. Dan is het nodig dat uw vertaalbureau kan tussenkomen om de kwaliteit van de vertaalde tekst na te kijken, fouten te corrigeren of ook nog de vertaalmachine verder bij te spijkeren zodat de kwaliteit mettertijd verbetert. In se gaat het erom de vertaaltechnologie zo goed mogelijk af te stellen en die te combineren met professionele dienstverlening zodat het eindproduct binnen budget en met respect van de timing kan worden afgeleverd: een behoorlijke een kwalitatief hoogstaande vertaalde tekst in het juiste formaat. Google translate inschakelen is dus niet het hele antwoord!

Het ISO-certificaat 18587 geeft aan dat uw vertaalbureau de nodige kennis in huis heeft inzake het nalezen (post-editen) van machinevertalingen en alleen een beroep doet op professionele vertalers die hiervoor degelijk getraind zijn. Daarmee heeft u een extra zekerheid dat uw te vertalen teksten in goede handen zijn.

Vertaalbureau en verschillende bestandsformaten

Vertaalbureaus werken ook gemakkelijk met verschillende soorten bestanden. Naargelang de sector of het soort content dat er wordt vertaald leveren onze klanten content in verschillende formaten aan. Dat kan webcontent zijn, dit kunnen documenten zijn in Word of indesign, dit kunnen technische manuals zijn in DITA of nog video’s zijn die een ondertiteld moeten worden in verschillende talen. Voor elk van die formaten is een vertaalbureau uitgerust zodat die efficiënt behandeld kunnen worden zowel bij het inlezen van de brontekst in de databases van het vertaalbureau als tijdens de levering zodat de cliënt de vertaalde tekst gemakkelijk in zijn contentmanagementsysteem kan integreren of, meer algemeen, bestanden aangeleverd krijgt die onmiddellijk te gebruiken zijn.

Vertaalbureau en terminologiemanagement

Terminologiemanagement is een ander voorbeeld van een dienstverlening waar een vertaalbureau bijzonder voor toegerust is. De vertalers kennen de methodologie en weten hoe zij de terminologie uit een tekst kunnen halen. Ze beheersen de tools en desnoods kunnen ze een beroep doen op subject matter experts. Op die manier bent u gerust dat ook voor zeer gespecialiseerde content de terminologie, in de verschillende talen, juist zit, in uw brontekst en in de vertaling. 

Uw vertaalbureau en sectorspecialisatie

Vertaalbureaus kunnen omgaan met verschillende sectoren. Een degelijk vertaalbureau zal ervoor zorgen in zijn netwerk freelance vertalers te hebben die met uw content beheersen kunnen omgaan of met de sector kunnen omgaan waarin ze zich willen specialiseren. Sommige vertaalbureaus positioneren zich als juridisch vertaalbureau, anderen als technisch vertaalbureau of financieel vertaalbureau. Elk van die sectoren vereist specialisatie. Als een professioneel vertaalbureau technische vertalingen aanbiedt moet dit in zijn technologie en zijn team zichtbaar zijn zodat binnen een strikt budget en binnen de afgesproken tijd een optimaal resultaat kan bekomen worden. Als vertaalbureau kan uw dienstverlener teksten vertalen en die gemakkelijk integreren in contentmanagement systemen in de verschillende soorten van on-line content die u hebt. Dat zijn dikwijls zeer uiteenlopende contenttypes: zakelijke communicatie, bedrijfsinformatie, technische informatie, marketingcommunicatie, klantenservice, enz. Het vertaalbureau moet goed bekend zijn met deze contenttypes en de technologieën erachter. Uw vertaalbureau moet voldoende capaciteit in huis hebben om niet alleen om de content te kunnen vertalen maar ook om die te kunnen integreren in de verschillende platforms.

We denken aan:

Meertaligheid en uw vertaalbureau 

Vertaalbureaus kunnen natuurlijk met verschillende talen omgaan. Vertalen naar het Frans, vertalen naar het Nederlands, vertalen naar het Engels, in onze regio is dat heel courant. Het is evident dat een vertaalbureau hiermee kan omgaan, maar ook voor meer exotische talen heeft een vertaalbureau een uitgebreid netwerk. Wilt u exporteren naar China? Zijn sommige van uw contacten of collega’s gebaseerd in Indië of in Centraal Europa? Wereldwijd worden op dit moment ongeveer 6500 verschillende talen gesproken en ongeveer honderd hebben meer dan tien miljoen sprekers. In werkelijkheid volstaan binnen de zakenwereld een vijftigtal talen en een degelijk vertaalbureau zorgt ervoor het juiste netwerk achter de hand te hebben: bestaande relaties met freelancers die terdege getest zijn en die gemakkelijk beschikbaar zijn. Zo heeft u de juiste oplossing ook voor een vertaling naar het Chinees, het Thai of het Arabisch! Uw meertaligheid is verzekerd!

Kwaliteit van het vertaalbureau

De kwaliteit van een vertaling is dikwijls een punt van discussie. Hoe definieer je vertaalkwaliteit en hoe kun je als klant bepalen of je met het juiste vertaalbureau in zee gaat voor uw behoeften?

Gecertificeerd vertaalbureau

Een efficiënt vertaalbureau beschikt over een strikt proces. Heel veel bureaus drukken dat uit via ISO-certificaties, ISO 9001 en ISO 17100 zijn de meest courante certificaten voor vertaalbureaus, ISO-9001 heeft het over het algehele proces en de kwaliteit ervan, ISO 17100 behandelt de eisen waaraan een vertaler zelf moet voldoen om een voorspelbare en consistente kwaliteit te kunnen leveren. ISO-certificaten zeggen niet alles maar ze zijn een goede manier om zich al een eerste idee te vormen van hoe een vertaalbureau belang hecht aan kwaliteit. De kwaliteit van de vertaling niet alleen af van “geen fouten” in uw vertaling maar ook en vooral van de tijd de stiptheid van de vertaling, de manier waarop vragen opmerkingen behandeld worden, de manier waarop vertaalbureau met bijkomende vragen en bijzondere requests omgaat. Toch kan men niet om de vaststelling heen dat de sterkte van het proces het grootste deel van de sterkte van de vertaalbureau uitmaakt.

Vertaalproces

Wie zijn brontekst aan een vertaalbureau toevertrouwt zal merken dat zijn tekst eerst en vooral terdege geanalyseerd wordt: wat is de brontaal en de doeltaal, is de tekst technisch of eerder redactioneel, is het doelpubliek sterk onderlegd, zijn het specialisten, of is het doelpubliek Jan en Miet Modaal, is er referentiemateriaal ter beschikking of steekt al heel wat materiaal in het vertaalgeheugen, het vertaalbureau zal een aantal vragen stellen om te zorgen dat het project zo efficiënt mogelijk behandeld wordt.

Uw vertaalbureau doet hiervoor een beroep op de laatste technologieën inzake vertaalgeheugen, terminologiebeheer, machinevertalingen, projectmanagement, boekhouding en thesauriebeheer. De betrachting is altijd zo efficiënt mogelijk te blijven om de kwaliteit aan de meest scherpe prijs te kunnen aanbieden. Op basis van die analyse zal de vertaalbureau een offerte maken: als het vertaalbureau over een degelijk netwerk van goede vertalers en professionals kan beschikken kunnen zij een scherpe prijs aanbieden en u geruststellen: de kwaliteit van het geleverde werk zal meer dan OK zijn. 

Normaliter zal een vertaalbureau steeds dezelfde professional, de projectmanager of accountmanager, de dossiers van een welbepaalde klant blijven behandelen. Op die manier blijven alle vragen en requests op de best mogelijke manier opgevolgd. Vertaalbureaus stellen ook een eigen software ter beschikking of hebben een portal naar hun beheersysteem zodat u steeds de status van de verschillende projecten kunt volgen, de vertaalgeheugens of de terminologielijsten raadplegen of ook nog een zicht krijgen op de facturen en betalingen. 

Een goed vertaalbureau beschikt over een breed netwerk van goede vertalers. Het beheer van het netwerk vertalers is een kunst op zich. Vertaalbureaus zorgen ervoor dat ze contacten over heel de wereld hebben en dat ze de freelance vertalers regelmatig en voldoende testen. U moet op uw vertaalbureau kunnen rekenen zelfs voor vertalingen naar exotische talen van gespecialiseerde onderwerpen. Het moment van uw aanvraag is niet het moment waarop uw vertaalbureau de telefoon moet nemen om te kijken of er in China niet iemand is die de gebruiksaanwijzing van uw machine kan vertalen! Daarom is het ook nodig niet alleen te weten welke talen en welke materies de sterkte van uw vertaalbureau uitmaken. Tot nader order is er geen substituut voor een stabiel proces en een netwerk van gespecialiseerde en geteste vertalers! Het netwerk van een vertaalbureau is bijzonder nuttig wanneer meertalige projecten gevraagd worden, bijvoorbeeld de vertaling van een leersoftware naar de 22 talen die in de Europese Unie gesproken worden. Een handleiding vertalen, officiële documenten vertalen: een vertaalbureau neemt een coördinerende rol op en zorgt dat u alles op een ordentelijke manier geleverd krijgt.

Een vertaalde tekst is waardeloos indien als die laat wordt geleverd. De kwaliteit van vertalingen hangt ook en vooral af van stipheid. Meestal zijn vertalingen deel van een langer proces waarin content geproduceerd, bewerkt, goedgekeurd wordt waarna content vertaling en verspreiding volgen, bijna zonder uitzondering in een proces met heel wat verschillende partijen. Toch moet de content op het afgesproken moment verspreid kunnen worden. Vertaalbureaus spelen een hele belangrijke rol in dat proces omdat zij hun partners en freelancers meestal in verschillende landen en soms op verschillende continenten hun activiteiten hebben.

Naast de vertaling is er ok nog een controleproces. Eerst en vooral zal de vertaler zelf zijn tekst van a tot z nalezen op het einde van zijn werk, maar nadien zijn er nog een heel aantal andere handelingen nodig of aangewezen om te zorgen dat de afgesproken kwaliteitsniveau behaald wordt: in sommige gevallen worden brontekst en vertaling nog eens door een tweede vertaler nagekeken, in dat geval spreken we van post-editing of van revisie. Soms is het voldoende van alleen de vertaalde tekst na te kijken, in dat geval spreken we van proeflezen. Tenslotte zijn er heel wat softwarepakketten op de markt waarbij een automatische quality check kan gedaan worden: de resultaten hiervan zijn niet perfect maar in ieder geval zijn het heel handige hulpmiddelen om de revisie en of het proeflezen te versnellen en te zorgen dat de focus ligt op de grote problemen en niet op de meer courante.

Dat controleproces moet niet alleen gebruikt worden voor vertalingen in die door het vertaalbureau worden voorbereid. Het is ook mogelijk dat teksten van een ander bureau of die vroeger al vertaald waren moeten nagelezen worden op taalkundige aspecten. Een goed voorbeeld is een vertaling uit het verleden of een tekst (bijvoorbeeld een aanbesteding) die wordt opgesteld door een vakspecialist die de tekst opstelt in een taal die zijn moedertaal niet is, dikwijls is dat natuurlijk het Engels. Met een revisie of door het proeflezen komen we met minimum budget bij een maximum kwaliteit: u bent gerust dat uw tekst of uw voorstel dezelfde linguistische kwaliteit heeft als uw concurrent die het (toch niet te veronachtzamen ) voorrecht had de tekst in zijn moedertaal te kunnen schrijven.

Op het moment dat het vertaalbureau de tekst van de vertaler en of de revisor krijgt, zal het vertaalbureau alles in het juiste formaat zetten, eventueel met desktop publishing. Op dat moment is de vertaling klaar voor levering. De klant kijkt eventueel alles na en geeft zonodig feedback. Sommige vertaalbureaus verwerken die feedback zonder verdere commentaar, andere, meer voorzichtige vertaalbureaus, zullen de feedback nog eens doornemen met de respectieve vertaler om te zorgen dat de vertaalgeheugens altijd data bevatten die door taalkundigen werden nagekeken en of goedgekeurd.

Vertaalbureau in de buurt

Een goed vertaalbureau staat dicht bij zijn klanten. Daarom kozen wij als vertaalbureau Brussel als standplaats voor onze commerciële als operationele activiteiten en hebben we een commerciële activiteit in Parijs. Van nature is onze activiteit zeer internationaal, het is dus handig dat u een aanspreekpunt bij u in de buurt heeft. Verder kiezen we ook voor een centrale locatie van onze kantoren om de verplaatsingen van onze collega’s tot een minimum te herleiden. In onze tijden verdient ook dit aspect aandacht.

Wat kost een vertaling bij een vertaalbureau?

De markt voor vertalingen is behoorlijk groot, het gaat om ongeveer 50 miljard dollar per jaar, weliswaar op wereldwijde schaal. In die gigantische markt proberen alle vertaalbureaus zich op bepaalde manier te positioneren, en het spreekt voor zich dat er ook een aantal prijsbrekers in de markt zijn, en sommigen zijn op dat vlak behoorlijk agressief. Het kundig aanwenden van technologie speelt een grote rol in de efficiëntie van een vertaalbureau. De meest voor de hand liggende technologie is de vertaaltechnologie van bijvoorbeeld Google Translate of DeepL maar een vertaalbureau gebruikt ook heel wat andere pakketten om de taken zo goed mogelijk uit te voeren. Toch moeten we, in de vertaalsector net als in andere sectoren, voor kwalitatief werk een beroep doen op de professionals, die bijna zonder uitzondering universitair geschoold zijn en in veel gevallen een paar decennia ervaring hebben. Ze werken heel kwalitatief en precies en kunnen grote volumes aan, maar willen natuurlijk ook een correcte verloning. 

Een vertaalbureau dat kwaliteit nastreeft zal niet alleen zorgen dat de beste vertalers voor u aan het werk worden gezet, en zal ook zorgen dat ze voor andere diensten u niet in de kou laten staan. Heeft u een tolk nodig omdat u met een persoon in Polen moet spreken die het Engels niet machtig is? Hoe zit het met desktoppublishing? U vertrouwt uw vertaalbureau meestal marketing content toe maar vandaag wil u een contract naar het Italiaans laten vertalen? Kan u dan op uw vertaalbureau rekenen of moet u zelf de oplossing gaan zoeken? Hoe zit het met de occasionele vragen naar echt exotische talen, uit het Midden-Oosten of het Verre Oosten? 

Welk soort vertaling wilt u? Gaat het om een marketingtekst waarvan de vertaling eerder op copywriting gelijkt? Gaat het om een vertaling van juridische documenten waarvan met name de juridische terminologie heel juist moet zitten? Gaat het om commentaren op sociale media die in een bijzonder groot volume in een heel aantal talen automatisch vertaald moeten worden met respect voor afgesproken kwaliteitsstandaarden? Wilt u dat teksten optimaliseert worden voor SEO, ook in vreemde talen, het zogenoemde meertalige SEO? Voor elk van die situaties zal een andere dienstenpakket worden voorgesteld zodat er binnen een budget een optimaal resultaat behaald kan worden.

Vandaag de dag wordt voor vertalingen meestal een woordprijs aangerekend. Ruwweg varieert die kostprijs van 10 tot 20 eurocent per woord, maar aangezien het om maatwerk gaat is nodig eerst de opdracht te analyseren voor een precieze offerte kan opgesteld worden. Omdat vertaalbureaus alle vertalingen bijhouden zal er ook een ristorno worden toegepast voor zinnen of passage die voordien al volledig werden vertaald. U hoeft dus zelf dit niet te verifiëren. De ristorno’s voor vertalingen kunnen gaan tot 30 % of zelfs meer.

Vertaalbureau en duurzaamheid

Vertalingen zijn een essentiële factor voor het bedrijfsleven. Een goede vertaling moet beschikbaar zijn, en snel. U moet kunnen vertrouwen stellen in uw professioneel vertaalbureau en u wil een gewaardeerde partner. Bij Lexitech leggen we de nadruk op respectvolle omgang met onze collega’s en onze freelancers. We willen dat we op elkaar kunnen rekenen, ook als we een dringende of meer complexe opdracht moeten uitvoeren. We letten op het gebruik van energie en middelen: we hebben maar één planeet. We willen vooral dat ons bedrijf bijdraagt aan het succes van allen: eerst en vooral dat van uzelf, onze klant, maar ook en niet in het minst dat van onze collega’s en onze freelancers. Op die manier creëren we waarde voor iedereen, vandaag en in de toekomst.

Heb je een vertaling nodig? Contacteer ons vertaalbureau Lexitech