Vertaling met Lexitech: snel, juist en efficiënt

Proficiat, door te kiezen voor een vertaling met Lexitech, hebt u de strategische beslissing genomen om uw activiteit uit te breiden en uw content open te stellen voor een andere cultuur of een ander land. Nu is het aan ons om uw boodschap:

  • nauwkeurig te vertalen;
  • op zo’n manier over te brengen dat ze uw merk en de plaatselijke cultuur samenbrengt;
  • weerklank te doen vinden bij de lezer, ongeacht wie die is en waar die zich bevindt.

Technische vertalingen: industrieel, medisch, financieel …

Is uw inhoud erg technisch (industrieel, medisch, juridisch, financieel, IT, marketing, e-commerce), dan hebt u een vertaling nodig die overeenstemt met de lokale wet- en regelgeving, de industrienormen en/of de vakterminologie. Een juridische vertaling naar het Frans bijvoorbeeld is verschillend voor Frankrijk, België of Canada. De specificaties van een koelmagazijn vereisen dan weer een grondige kennis van de terminologie in de bouwsector.

Kent u de term lokalisatie? Bij lokalisatie van content gaan we nog een stap verder dan vertaling: we vertalen niet letterlijk, maar passen de content aan voor een specifieke doelgroep, met name aan de culturele context van die doelgroep. Wat wij bijvoorbeeld een leuke grap vinden, is dat voor een Aziaat of Afrikaan niet per se.

Grote volumes content, complexe opdrachten? Reken op ons. We werken snel, goed en efficiënt. Ons team is uitgerust met de nieuwste technologieën. En wist u dat we een netwerk hebben van om en bij de 1000 vertalers? Zo vangen we volumepieken makkelijk op.

Onze professionele vertaling is voor u de hefboom, de vlotte toegang tot nieuwe markten. Wanneer u uw potentiële en bestaande klanten in hun moedertaal benadert, hebt u een aanzienlijk voordeel, zelfs in deze tijden waar Engels alomtegenwoordig is.

Vraag ons gerust om een berekening van de return on investment voor uw onderneming.

Nog efficiënter: uw vertaling als deel van contentmanagement

Voor sommige opdrachten volstaat de vertaling op zich. Maar we helpen veel van onze klanten door een stap verder te gaan. Bijvoorbeeld bij grote contentvolumes, met veel versies, talen en media, korte deadlines … U weet hoe moeilijk het organisatorisch is om dat allemaal te bolwerken.

Alles draait om het managen van al die vertalingen. In dat geval is onze contentmanagement-aanpak een grote meerwaarde. Vertalingen bekijken we niet op zich. We kijken hoe ze passen in een breder contentkader. De winst voor u?

  • meer snelheid;
  • extra efficiëntie;
  • meer gemoedsrust.

Klinkt nog wat theoretisch? Lees hoe we uw vertalingen en uw content omvormen van organisatorisch knelpunt tot strategisch hulpmiddel. En ontdek het verschil tussen een gewoon vertaalbureau en Lexitech.