Duurzaamheid

Lexitech is al bijna 50 jaar actief. Steeds hebben we ons aan nieuwe uitdagingen kunnen aanpassen en we hebben het voorrecht langdurige relaties te hebben met onze partners, onze klanten en onze collega’s. We willen dat de sterkte en de stabiliteit van Lexitech bijdragen aan het succes en het welzijn van onze stakeholders. Daarom wil Lexitech onze duurzaamheid expliciet gestalte geven, met “respect” in de brede zin van het woord als hoofdthema.

Ons duurzaamheidsbeleid rust op 4 pijlers:

  1. Onze mensen zijn het hart van onze organisatie: we hechten veel belang aan een respectvolle omgang met en tussen collega’s, en hebben aandacht voor diversiteit.
  2. Sterke partnerschappen brengen ons verder: zowel met klanten als leveranciers, en dan vooral onze freelance taalkundige experten, beogen we langdurige relaties.
  3. Met onze expertise dragen we bij aan economische en maatschappelijke groei.
  4. We dragen bij aan de zorg voor onze planeet, door verantwoord kantoorbeheer.

We verwachten dat de technologische ontwikkelingen en de digitale transformatie onze activiteiten verder zullen blijven beïnvloeden. We houden dan ook de vinger aan de pols van de technologische en digitale nieuwigheden zodat onze werknemers en medewerkers onze klanten zo efficiënt mogelijk kunnen helpen. Net als in de voorbije decennia gaan we deze uitdaging met vertrouwen tegemoet.

Download ons duurzaamheidsverslag

“Bij Lexitech nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid heel ernstig”