Op weg naar de toekomst met SCHEMA ST4-systeemoplossingen...

maandag, 9 december, 2019

‘Automatiseren’ en ‘netwerken’ zijn vandaag de dag dé modewoorden in de industriële sector. Elektronica en informatietechnologie zullen de komende jaren zelfs de kleinste onderdelen bereiken. Onderhoud en reparatie worden steeds complexer en tijdrovender, en vereisen continue, betrouwbare en consistente documentatie en productinformatie. Die teksten bestaan vaak meertalig en wereldwijd, en in verschillende vormen, zoals gedrukte documenten, in boordcomputers of in diagnosesystemen.

 

  1. Consistentie door automatisering

Of het nu gaat om een tiental of enkele duizenden varianten, componenten, speciale apparatuur of accessoires – de automatisering van informatiemodules zorgt ervoor dat de inhoud op het juiste moment op de juiste plaats en in de juiste handen terechtkomt.

 

  1. Veilige en ongecompliceerde uitwisseling van gegevens

Interfaces met bijbehorende systemen zoals PIM- of ERP-oplossingen maken een vereenvoudigde gegevensuitwisseling mogelijk.

 

  1. Vrijheid in formaten

SCHEMA ST4 ondersteunt meer dan een dozijn kant-en-klare doelformaten. Informatie kan naar behoefte worden opgevraagd via de boordcomputer van een voertuig, of als servicenota op een tablet, als afdrukdocument of als HTML-bestand.

 

  1. Coherentie tussen tekst en beeld

Omdat het vaak gebeurt dat dezelfde informatie aanwezig is in zowel de tekst als de grafieken, kan de weergave van het geheel een hele uitdaging zijn. Daarom zorgt de SCHEMA ST4 Callout Designer ervoor dat wanneer er wijzigingen worden aangebracht, ook de tekst in de grafieken wordt gewijzigd, hergebruikt en automatisch wordt gesynchroniseerd.

 

 

150 000 redenen om voor Lexitech te kiezen voor uw financieel vertaalwerk...

woensdag, 13 november, 2019

Financiële vertalingen, zowel voor de financiële sector als voor de financiële verslaggeving is voor eender welk bedrijf een hele uitdaging.
Onze general manager Geert, die zelf uit de financiële sector komt, zocht al enige tijd naar oplossingen die het verschil kunnen maken. Vorig week verkreeg Lexitech de exclusiviteit over de financiële terminologiebank van Jean-Paul Glorieux. Jean-Paul heeft er een lange carrière als vertaler én als bankier op zitten en bouwde deze databank al die jaren gestaag uit. De terminologie is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Ze bevat 150 000 termen uit een groot aantal subdomeinen:
– bankwezen;
– verzekeringswezen;
– financiële verslaggeving;
– beleggingsproducten;
– fiscaliteit;
– vastgoedbeheer;
– audit.
Dankzij onze zorgvuldig uitgekozen vertalers, stevige processen en geavanceerde technologie kunnen we met deze nieuwe terminologiebank nog meer dan voordien instaan voor kwalitatief hoogstaande vertalingen. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een optimaal resultaat! Neem vandaag nog contact met ons op en laat u overtuigen door de kwaliteit van onze dienstverlening.

Is het echt gemakkelijker werken met een CCMS?...

zaterdag, 25 mei, 2019

Zou ik een contentmanagementsysteem implementeren, of toch maar niet? Die vraag wordt ons wel vaker gesteld. Daarom willen we nu voor eens en altijd een concreet antwoord bieden.

We schetsen de situatie van twee technisch schrijvers die in teamverband samenwerken in een middelgrote onderneming.

Laten we hen voor de gemakkelijkheid Thomas en Katrien noemen. Thomas en Katrien zijn allebei verantwoordelijk voor de documentatie van een reeks wasmachines.

Thomas blijft zijn gebruiksaanwijzing ‘met de hand’ in Word opstellen, terwijl Katrien een CCMS gebruikt.

We kijken over hun schouder mee hoe ze te werk gaan.

Wat zijn precies de verschillen in hun werkwijzen – met en zonder CCMS? En zijn die verschillen dan echt zo groot?

Nieuwe input voor de handleidingen

Thomas en Katrien worden gebrieft op een vergadering met hun productmanagers:

  • Een bepaalde reeks wasmachines is uitgebreid met een functie voor het verwijderen dierenharen. De gebruiksaanwijzing moet worden bijgewerkt, wat dan weer gevolgen heeft voor de lay-out en de afbeeldingen.
  • De gebruiksaanwijzing moet bovendien worden goedgekeurd en dan worden vertaald naar het Engels.
  • Er zijn twee afdrukformaten voor de output: een A5-formaat voor de volledige, maximale inhoud en een A4-formaat met gereduceerde content voor een tweezijdige snelgids. Beide formaten moeten eveneens worden vertaald.

We kijken eerst naar de aanpak van Thomas met Word.

Dagelijks technisch schrijven zonder CMS – liefde voor de ambacht?

Opstellen van teksten

Thomas zit aan zijn computer en opent de map waarin hij de vorige versie van de gebruiksaanwijzing als Word-bestand heeft opgeslagen, samen met de relevante grafische elementen die moeten worden aangepast.

Voordat hij begint te schrijven, slaat hij een reservekopie op.

Vervolgens doorzoekt hij het hele document van begin tot einde om te kijken welke delen moeten worden bijgewerkt, en begint hij ook de nieuwe content toe te voegen.

Kwaliteitsborging, goedkeuring en vertaling van de gebruiksaanwijzing

Wanneer hij klaar is met zijn ontwerp, stuurt Thomas de content door voor kwaliteitsborging en technische goedkeuring.

Katrien is beschikbaar en controleert het document van Thomas op nauwkeurigheid, om het consistente gebruik van formaten en verwoordingen te garanderen.

De productmanager controleert vervolgens de inhoud op technische nauwkeurigheid en maakt eventuele wijzigingen in het Word-bestand.

Daarna kan Thomas zijn gebruiksaanwijzing laten goedkeuren. Hij vraagt de verantwoordelijke technische collega om een formulier te ondertekenen en bewaart de laatste versie van het bestand op de harde schijf.

Vervolgens stuurt hij het bestand naar het externe vertaalbureau om het te laten vertalen naar het Engels.

Uit de vertaalde inhoud moet hij dan handmatig de snelgids samenstellen voor de A4-variant – en dat betekent meer werk voor de kwaliteitsborging.

Publicatie van de gebruiksaanwijzing

Het enige wat Thomas nu nog nodig heeft is de lay-out voor de verschillende uitvoerformaten.

Hij heeft alle content van de A5-variant in het Nederlands en Engels opgesteld, elk in een apart Word-bestand, zonder enige wijziging in de lay-out.

Dus moet hij nu de lay-outs voor de Nederlandse en Engelse A5-varianten samenstellen. Met de snelgidsen in A4-formaat (ook in het Nederlands en in het Engels) maakt dat nog eens 2 bestanden.

Dat betekent dat hij op basis van de lay-out van de onderneming 4 lay-outs handmatig moet samenstellen. Dat vraagt echt veel tijd.

Ten lange leste geeft Thomas de gebruiksaanwijzing door aan zijn productmanager voor een laatste controle en officiële goedkeuring.

Dagelijks technisch schrijven met een CMS – meer beheer dan creatie?

Opstellen van teksten

Na de vergadering met de productmanagers over de nieuwe functie op de wasmachines, opent Katrien op haar computer het CCMS waar ze in het verleden al haar documentatie naartoe heeft gemigreerd.

Sindsdien heeft ze altijd content samengesteld met behulp van het systeem.

Omdat haar gegevens sinds de overstap naar het nieuwe systeem zijn opgeslagen op een server en omdat ze aan alles wat bij een bepaalde ‘status’ hoort versienummers heeft toegekend, kunnen eerdere versies eenvoudigweg worden opgehaald.

Ze hoeft dus geen reservekopieën te maken.

In een CCMS worden documenten pas gecreëerd op het moment van productie.

Individuele ‘sense units’ (betekenisvolle eenheden) in het document worden eerder al in het systeem opgeslagen als modules, knooppunten of componenten. Dat betekent dat dezelfde tekstcomponenten naar believen kunnen worden verzameld voor verschillende toepassingen.

Om de inhoud bij te werken, hoeft Katrien alleen maar de relevante tekst of het grafische component te openen en de informatie over de nieuwe functie toe te voegen.

Dat hoeft ze maar één keer te doen, omdat ze de componenten opnieuw kan gebruiken. Gedaan met kopiëren en plakken!

Tegelijkertijd wijst ze een aantal metagegevens toe aan haar nieuwe content, bijvoorbeeld het type wasmachine waarvoor de content van toepassing is, zodat ze vervolgens alle content die niet van toepassing is op een bepaald type wasmachine kan uitfilteren.

Kwaliteitsborging, goedkeuring en vertaling van de gebruiksaanwijzing

Nadat ze de content heeft bijgewerkt, start Katrien een automatische controle van de zinsstructuren en sectieformaten in het contentmanagementsysteem.

De controle volgt de Schematron-regels die zij zelf heeft gedefinieerd.

Ondertussen controleert ze ook de gebruiksaanwijzing van Thomas.

Voor de technische controle stuurt ze haar productmanager een link naar de bijgewerkte en nieuwe content in het contentmanagementsysteem.

De productmanager leest die content – en alleen díé content, omdat de andere content al is goedgekeurd in eerdere versies – en noteert eventuele opmerkingen rechtstreeks in de componenten.

Na de eventuele wijzigingen kan Katrien de gebruiksaanwijzing in haar huidige staat goedkeuren.

De volgende stap is de vertaling naar het Engels.

Daarvoor voert Katrien een TMS-export uit vanuit het contentmanagementsysteem en stuurt die naar het vertaalbureau. De export bevat enkel inhoud die nog niet is vertaald, wat tijd en geld bespaart.

Katrien kan de voltooide vertaling als een TMS-bestand in het contentmanagementsysteem importeren.

Op die manier wordt de vertaalde content automatisch teruggekoppeld aan de inhoud in de brontaal.

Publicatie van de gebruiksaanwijzing

Katrien gebruikt nu de tekst- en grafische componenten om een structuur te creëren voor de volledige A5-variant en gebruikt vervolgens dezelfde componenten om een structuur te creëren voor de verkorte A4-variant met enkel de belangrijkste inhoud.

Zo weet het systeem welke content waar en in welke variant moet worden gebruikt.

Katrien heeft de indeling van de twee varianten nauwkeurig gespecificeerd.

Ze worden op het moment van productie automatisch toegepast op de inhoud en structuren, dus Katrien hoeft er niet meer naar om te kijken.

Voor de Engelse documenten hoeft Katrien alleen maar de taal te veranderen en kan ze met een muisklik de volgende kopijen maken.

To CMS or not to CMS – that is the question

Hoewel het doel van hun werk en de informatieverwerving identiek blijft, zijn er weinig overeenkomsten tussen de werkwijzen van de twee technisch schrijvers.

Vanaf het moment dat Thomas en Katrien hun nieuwe content begonnen samen te stellen, was hun aanpak helemaal anders.

Werken zonder een contentmanagementsysteem geeft technisch schrijvers weliswaar meer vrijheid, maar zoals bij alle handmatige processen kost het hen veel tijd – vooral wanneer er moet worden gewerkt in teamverband.

Dat is hemel en aarde verschil met het CCMS: Katrien hoeft de lay-out maar één keer aan te maken en kan hem daarna voor elke volgende productie opnieuw gebruiken. Het systeem ondersteunt haar ook bij de kwaliteitsborging en het vertaalbeheer.

Nieuwsgierig naar de voordelen van een componentcontent-managementsysteem?

Klik hier om informatie aan te vragen over ST4

Het eerste devies voor elke bedrijfsleider...

dinsdag, 12 maart, 2019

‘Luister naar je klant’ is het eerste devies voor elke bedrijfsleider, maar daarbij mogen we ook onze freelancekrachten niet uit het oog verliezen.

Onze Vendor Manager Anaïs en ik hadden het genoegen er een paar honderd te mogen ontmoeten op de conferentie Elia Together 2019 die eind februari plaatsvond in Barcelona.

Een paar indrukken:

  • Er zijn te weinig vertalers, en de vraag naar goede vertalers is gewoonweg te groot. Dat staat in contrast met de frustratie van de freelancers die meestal alleen werken en als feedback enkel te horen krijgen dat het sneller en goedkoper moet, terwijl het belang van hun rol in de internationale communicatie van bedrijven en overheidsinstellingen de evidentie zelve is.
  • Technologie zal voor veranderingen zorgen in de vertaalindustrie, met post-editing van machinevertaling als meest voor de hand liggend voorbeeld. De enorme reken- en geheugencapaciteit tegen aantrekkelijke voorwaarden enerzijds en − laat ons eerlijk zijn − de propagandamachine van de IT-sector anderzijds, zorgen ervoor dat die markt snel evolueert en uitermate gevarieerd zal zijn. Voor de freelancers betekent dat dat er heel interessante projecten op hen zullen afkomen … en even goed projecten waar ze liever niets mee te maken hebben.
  • Specialist of generalist: velen raken niet uit het dilemma, en iedereen moet het voor zichzelf uitmaken. Wil je flexibel blijven en dat element uitspelen? Blijf bij het algemene. Wil je stilaan je autoriteit uitbouwen en je almaar verder in je niche inwerken? Het antwoord laat zich raden.

Tot binnenkort!
Geert

Filip Trenson, nieuwe Belgische salesmanager bij Lexitech...

donderdag, 24 januari, 2019

filiptrenson

Lexitech België verwelkomde op 1 januari 2019 zijn nieuwe salesmanager Filip Trenson.

Naast het uitdiepen van de relaties met bestaande klanten zal Filip voornamelijk instaan voor de werving van nieuwe Belgische klanten voor de vertaalactiviteiten van Lexitech.

Filip komt uit de IT-wereld en was als salesmanager bij Infor verantwoordelijk voor de verkoop van software en diensten voor informatie- en bibliotheekbeheer in de Benelux. Hij was inspirator bij de uitbouw van Vubis en V-smart, de koppeling met eID en RFID, en bij portalen voor onder meer Stad Brussel en de provincies Namen en Luxemburg.

Onze nieuwe salesmanager heeft een master in informatiewetenschappen en is vlot meertalig in het Nederlands, Frans en Engels.

De aanwerving van competente en ervaren professionals uit de IT-wereld past in ons streven om Lexitech uit te bouwen tot een modern, toekomstgericht bedrijf.

Wij wensen Filip veel succes in zijn nieuwe uitdaging.

Tel.: +32 (0) 476 21 50 71    —   e-mail: ftrenson@lexitech.eu

Translating Europe...

maandag, 26 november, 2018

Elk jaar organiseert het DG Vertaling van de Europese Commissie het ‘Translating Europe Forum’ haast letterlijk bij ons om de hoek.

Gedurende twee dagen verzamelen zich om en bij 500 professionals om te netwerken en debatteren. Als teken des tijds lag de focus dit jaar op ‘Translating in the Digital age’ (vertalen in het digitale tijdperk).

Eén uitspraak, namelijk de leidraad van de keynote speech van Nozha Boujemaa van het DATAIA Institute in Parijs, bleef een paar dagen hardnekkig nazinderen: “Artificial Intelligence is powerful but is not robust …” (Kunstmatige Intelligentie is krachtig, maar niet robuust …)

Wat zijn de implicaties van AI?

We kunnen er prachtige dingen mee doen, maar we kunnen ook enorme schade aanrichten. De omgang met gegevens en het ‘trainen’ van algoritmes wordt het beste overgelaten aan specialisten, maar dat biedt geen garantie dat de gegevens op een objectieve manier worden behandeld.

Vertrouwen in het opbouwen van algoritmes is lastig, zeker als het niet duidelijk is hoe de datasets zijn samengesteld. Gebeurtenissen in een bepaalde volgorde impliceren immer geen causaal verband (post hoc ergo propter hoc, voor de taalkundigen onder ons).

Veel vragen, geen voor de hand liggende antwoorden …

Geert

Geert verkozen tot ondervoorzitter van Elia...

maandag, 22 oktober, 2018

Elia is de Europese vereniging van LSP’s (language service providers, of taaldienstverleners) die als opdracht heeft om het zakelijk succes van zijn leden te bevorderen. Elia biedt ons de mogelijkheid om ons netwerk uit te breiden en ons bedrijfsmodel te benchmarken met dat van LSP’s in andere Europese landen.

Onze General Manager Geert Vanderhaeghe werd in juni verkozen tot lid van Elia’s Raad van Bestuur en in oktober zelfs tot ondervoorzitter (Vice President) van Elia.

Hij beloofde plechtig om zich in te zetten voor Elia met alles wat hij in zijn mars heeft; zijn ervaring, zijn energie … en zijn eigenzinnige karakter.

Lexitech opent een kantoor in Parijs...

maandag, 14 mei, 2018

jeromebichot

Lexitech heeft al geruime tijd een trouwe klantenkring in Frankrijk. Aangezien we de markt voor taaldiensten in Frankrijk zagen groeien, en dan vooral in de digitale sector, wilden we graag een kantoor ter plaatse.

Voor dat nieuwe kantoor stelden we Jérôme Bichot aan als Country Manager voor Lexitech in Frankrijk.

Jérôme groeide op in Bretagne en studeerde literatuur, vertaling en tolken in Duitsland. In 2000 verhuisde hij terug naar Frankrijk, waar hij voornamelijk als businessdeveloper werkte in automatische vertaling, CAT- en TMS-systemen, socialemedia-marketingplatformen en taaldiensten.

Voor hij naar Lexitech kwam, bekleedde Jérôme leidinggevende functies bij ITC Global Translations, Technicis, PureAgency.com en Wildfire, een divisie van Google.

Meer over Lexitech France

Lexitech en content management...

woensdag, 10 januari, 2018

In wezen is Lexitech er om klanten te helpen hun content over de hele wereld aan te leveren. Die content is er in veel vormen en kleuren en is potentieel in elke taal die op onze planeet gesproken wordt. In het afgelopen jaar hebben we vertaald naar 44 verschillende talen.

Met onze vertaaldiensten nemen we bij onze klanten al één probleem weg… maar er zijn nog vele andere kopbrekens. De content bestaat in verschillende talen (OK, geregeld!), in verschillende vormen (web, print, mobile…), in verschillende versies (BtoC, BtoB, voor de monteurs, voor de trainers…), voor verschillende landen, voor verschillende modellen… Een deel van het werk wordt gedaan door marketing, een ander deel door technische schrijvers en nog een ander door public relations. En ten slotte moet dit allemaal binnen strikte deadlines worden gedaan: rapporteringscycli, productlanceringen, seminars, beurzen, regelgeving… elk zorgen ze voor heel strikte termijnen en dit alles maakt het bijzonder moeilijk voor de mensen met wie we elke dag werken.

We hebben de kans gehad dit met onze klanten te bekijken (soms in het heet van de strijd, soms wanneer het stof gaan liggen is na alweer een ‘interessante ‘ periode) en we zijn op zoek gegaan naar een instrument waarmee we aan die complexiteit het hoofd kunnen bieden. Bij Lexitech zijn we Silver Partner geworden van Schema ST4, een bijzonder degelijke oplossing voor het beheer van complexe documenten. Het is nog geen toverstokje maar wel een krachtig en effectief instrument dat zijn kwaliteit heeft bewezen met ongeveer 300 industriële bedrijven.

We hebben middelen vrijgemaakt bij Lexitech voor de marketing, verkoop en support van Schema ST4 en we kijken er naar uit samen met jullie dit interessant onderwerp te bekijken.