Proeflezen

Proeflezen is een vak op zich

Stel: een technisch specialist heeft gebruiksinstructies geschreven in een andere taal dan zijn/haar moedertaal.

Of een bedrijfsleider pakt uit met een strategische nota in het Engels.

Dit zijn slechts twee van de talloze mogelijke situaties waar experts teksten schrijven met een rijke inhoud en een hoge mate van deskundigheid. Nadeel: ze zijn taalkundig minder onderlegd, zeker als ze in een andere taal dan hun moedertaal schrijven. Vaak is dat het Engels, maar zeker niet altijd.

Hoe lossen we dat op? Hoe koppelen we hun expertise aan onze taalkundige meerwaarde? Proeflezen is het antwoord.

We beginnen niet zomaar met proeflezen

Belangrijk om weten is dat de kwaliteitseisen verschillen naargelang het type tekst:

  • een interne nota;
  • een juridisch dossier;
  • gebruiksaanwijzingen;
  • een offerte voor een openbare aanbesteding …

Voor elk van uw teksten bepalen we samen met u de essentiële elementen van de inhoud, zodat onze linguïsten alle tools in handen hebben voor een kwaliteitsvolle revisie die veel verder gaat dan correcte spelling en juiste grammatica. Desgewenst ontwikkelen we stijlgidsen, terminologielijsten en gecontroleerde taal*.

Inconsistenties, taalfouten … weg ermee! We redigeren en corrigeren tot de teksten helemaal goed zitten, klaar voor publicatie.

Proeflezen is een kosteneffectieve manier om uw content naar het hoogste niveau te brengen en voor te bereiden voor uw publiek.

* Gecontroleerde taal is een beperkte, gestandaardiseerde woordenschat, met als resultaat een eenduidige, makkelijk leesbare en begrijpelijke taal. Dus geen prozaïsche volzinnen.