Klant

Producent van high-tech militaire uitrusting

Bezorgdheid van de klant

Veiligheid

Vraag van de klant

Onze klant moest in een bijzonder restrictief veiligheidskader een grote hoeveelheid handleidingen vertalen van en naar het Engels, Frans en Nederlands.

Oplossing door Lexitech

Veilige omgeving

Lexitech voorzag een setup die alle freelance vertalers en revisoren meteen in een Lexitech IT-omgeving liet werken. Gegevens werden enkel uitgewisseld tussen de klant en Lexitech. Geen data (brontekst, referentiematerialen, geheugens …) kwam buiten de Lexitech-omgeving terecht. Resultaat? Een snelle en efficiënte uitvoering van de job, waarbij alle regelgeving die verband hield met de militaire geheimhouding, perfect nageleefd werd.

Welk probleem heeft Lexitech opgevangen?

Databeveiliging was een cruciale bezorgdheid van de klant. Die wou en kreeg ook de zekerheid dat hij kon rekenen op specialisten ter zake, zodra hij ze nodig had.

Lees hier de volgende case